Doplnenie krhličiek na vodu


Prevádzkovateľ pohrebiska po skúsenostiach z minulého roka, kedy zahájil bezplatné požičiavanie krhličiek na vodu doplnil ku všetkým studničkám stojany a zvýšil počet krhličiek.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017