Letný opad lístia


Sprievodným javom mimoriadne suchého a teplého leta je aj letný opad lístia z gaštanov a kvetov lipy. Prevádzkovateľ pohrebiska z toho dôvodu prerušil kosenie a venuje sa zametaniu lístia a vysávaniu.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

18.8.2017