Starostlivosť o vojnové hroby


Prevádzkovateľ pohrebiska vykonal letnú časť údržby vojnových hrobov. 

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

18.8.2017