Priebeh exhumácie

V ostatných rokoch sa čoraz viac stretávame s požiadavkami našich klientov na exhumáciu pozostatkov ich predkov.

Na tomto mieste potom stavajú nové hroby už pre seba. Možno sa domnievať, že ide o silné citové väzby, ktoré ich nútia k tomuto rozhodnutiu, aby posledné miesto odpočinku mohli zdieľať so svojimi rodičmi, či prarodičmi.

Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykonávať exhumácie. Priebeh exhumácie a kroky pri jej výkone sme na žiadosť niektorých klientov zachytili na fotografiách a zverejnili na našej internetovej stránke.

Z dôvodu obojstrannej spokojnosti a dôvery medzi klientmi a prevádzkovateľom pohrebiska sa pozostatky v igelitovom obale, alebo v malej rakve ukladajú pri pohrebe, aby si klienti mohli overiť, či sa exhumácia skutočne vykonala a poplatok za vykonanie exhumácie je oprávnený.

Tento postup je štandardný a časom overený. Veríme, že prezentáciou tejto problematiky, niekedy možno trochu zahalenej rúškom tajomstva vnesieme svetlo poznania a informovanosti.