Rekviem

pohrebné, cintorínske a kremačné služby

Spoločnosť Rekviem s.r.o. vznikla v roku 1994.  V tom istom roku na základe výsledkov výberového konania uzatvorila s mestom Košice nájomnú zmluvu na prevádzku Verejného cintorína, Krematória a cintorína sv. Rozálie.  Kontinuálne prevzala nástupníctvo po bývalých Technických službách mesta Košice (TSMK), ale s neporovnateľne vyššou odbornou úrovňou poskytovania služieb. Z TSMK prešlo do pracovného pomeru nového správcu cintorínov a Krematória Rekviem s.r.o. vyše 60 zamestnancov. Rekviem s.r.o. je z toho dôvodu najväčším a zároveň aj najstarším pohrebným ústavom v Košiciach. Otimalizáciou všetkých existujúcich prevádzok sa dosiahlo efektívnejšie fungovanie spoločnosti a primerane k tomu sa postupne upravil aj počet zamestnancov.

Mapa oddelení, prevádzok a činností:

1.     Vedenie spoločnosti

 • Riadiace oddelenie vedenia spoločnosti
 • Ekonomické oddelenie
 • Mzdové a personálne oddelenie

2.     Verejný cintorín

 • Oddelenie evidencie hrobových miest (nájomné zmluvy, objednávanie pohrebov, prepisy, nájomné)
 • Pohrebné služby (pohrebné obrady, prevoz zosnulých, pochovávanie)
 • Cintorínske služby (kopanie hrobov, exhumácie, príprava hrobových miest, starostlivosť o čistotu, údržbu a prevádzku cintorína)
 • Stavebné a kamenárske služby (výstavba hrobových miest, urnových hrobov a kolumbárií)
 • Kontrola objektu (vrátnici – asistenti prevádzkovateľa pohrebiska)

3.     Krematórium

 • Oddelenie evidencie hrobových miest (nájomné zmluvy, objednávanie pohrebov, prepisy, nájomné)
 • Pohrebné služby (pohrebné obrady, prevoz zosnulých, pochovávanie)
 • Kremačné služby (kremácia)
 • Cintorínske služby (údržba a prevádzka cintorína, príprava nových hrobových miest)

 

V súčasnosti spoločnosť Rekviem s.r.o. zamestnáva niečo vyše 40 zamestnancov. Odborná príprava manažérov, informátorov, predajcov aj operátorov sa neustále zvyšuje a posúva ich profesionálnu úroveň. Rastu profesionálnej úrovne pomáha účasť na výmene skúseností so zahraničnými i domácimi partnermi. Tiež účasťou na zahraničných aj domácich výstavách zameraných na pohrebníctvo, pohrebiská - cintoríny, záhradníctvo, stavebnú činnosť, kamenárstvo, informačné technológie a mnohé iné oblasti. Strojový park sa neustále obnovuje a zdokonaľuje podľa potrieb aktuálnej doby a trendov.

Rekviem s.r.o. je jediný subjekt v Košiciach, ktorý reálne poskytuje komplexné pohrebné, cintorínske a kremačné služby prostredníctvom vlastných technologických zariadení a zamestnancov. Služby sú poskytované už tradične na najvyššej úrovni. Empatický, odborný, ústretový a profesionálny  prístup zamestnancov Rekviem s.r.o. oceňujú tisíce spokojných klientov. Rekviem s.r.o. neustále pracuje na sebazdokonaľovaní. Ustavičným zavádzaním rozličných noviniek do praxe je nespochybniteľným lídrom vo svojom segmente. Neúnavne uvádza do praxe nové trendy a formy v oblasti pohrebníctva, správy pohrebísk – cintorínov, prevádzky krematórií, stavebných činností na cintorínoch, kamenárskych prác a pod.. 

Rekviem s.r.o. poskytuje aj poradenskú činnosť súkromným, fyzickým aj právnickým osobám z oblasti pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb na území celej Slovenskej republiky.

"Čo dáva zmysel životu, dáva
zmysel i smrti."

Obdobie spojené s odchodom blízkych ľudí na večnosť je vždy veľmi ťažké. My si to veľmi dobre uvedomujeme a práve preto sme tu pre Vás. Od roku 1994 poskytujeme komplexné pohrebné služby, zabezpečujeme kvetinovú výzdobu a tiež čistenie hrobov. Smrť je jedinou istotou v tomto živote a preto myslite aj na to, čo príde po tom. Zabezpečíme Vám miesto na jednom z cintorínov o ktoré sa staráme a zorganizujeme pohreb podľa vašich predstáv. Nenechávajte to na niekoho iného. Sme Rekviem, sme s Vami do konca a aj ďalej...

Založená v Košiciach roku 1994

Predmet živnosti

1. Prevádzkovanie verejných cintorínov a krematória

 • Verejný cintorín na Rastislavovej ulici č. 83, v Košiciach

 • Krematórium na Zelenom Dvore č. 1, v Košiciach

2. Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
3. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
4. Prípravné práce k realizácii stavby
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Rozsah poskytovaných služieb na Slovensku

 • Prevádzkovanie krematórií
 • Kremácie
 • Prevádzkovanie cintorínov
 • Prenájom hrobových a urnových miest na pohrebisku, v kolumbáriu a v urnovom háji
 • Výkopy hrobov
 • Exhumácie
 • Úpravy hlinených hrobov
 • Pohrebné služby
 • Výroba a predaj vencov, kytíc, kvetov a kvetinovej výzdoby
 • Vykonanie pohrebného obradu a pochovanie
 • Výstavba a predaj kolumbárií, urnových hrobov a hrobiek a rôzneho hrobového príslušenstva
 • Maloobchodná činnosť v rámci Slovenska
 • Spolupracujeme s pohrebnou službou PAX a Kvetinárstvom Vence - Kytice - Kačmáry

Rozsah poskytovaných služieb v rámci EÚ, USA, Kanady a Ázie

 • Export a import vybraného tovaru pre a od obchodných partnerov a klientov z Európy, USA a Ázie
 • Pohrebné služby
 • Maloobchodná činnosť
 • Prevádzkovanie cintorínov a krematórií
 • Výroba a predaj vencov, kytíc, kvetov a kvetinovej výzdoby